یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 2 (9-1400) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 1 (3-1400) - 16 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 2 (9-1399) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 1 (3-1399) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 2 (9-1398) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 1 (4-1398) - 10 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 2 (10-1397) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 1 (4-1397) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 2 (10-1396) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 1 (4-1396) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 2 (6-1395) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 1 (5-1395) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 2 (10-1394) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 1 (4-1394) - 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 2 (10-1393) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 1 (فروردین 1-1393) - 6 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 2 (مهر 8-1392) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 1 (فروردین 12-1391) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 2 (آبان 8-1391) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 1 (فروردین 12-1390) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 2 (آبان 8-1390) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 1 (فروردین 12-1389) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 2 (آبان 8-1389) - 5 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 1 (فروردین 12-1388) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 1 و 2 (آبان 8-1388) - 5 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 1 و 2 (آبان 8-1387) - 0 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 2 (آبان 8-1386) - 2 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 1 (فروردین 12-1385) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 1 و 2 (آبان 8-1385) - 6 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 2 (آبان 8-1384) - 5 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 1 (فروردین 12-1383) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 2 (آبان 8-1383) - 10 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 1 (فروردین 12-1382) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 2 (آبان 8-1382) - 4 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 1 (فروردین 12-1381) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 و 2 (آبان 1381 8-1381) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb