یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.Export Journal XML مقالات منتخب برای انتشار در شماره‌های آتی - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 2 (1396) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 2 (1395) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 1 (1395) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 2 (1394) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 1 (1394) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 2 (1393) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 1 (فروردین 1393) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 2 (مهر 1392) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 1 (فروردین 1391) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 2 (آبان 1391) - تعداد مقالات موجود: 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 1 (فروردین 1390) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 2 (آبان 1390) - تعداد مقالات موجود: 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 1 (فروردین 1389) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 2 (آبان 1389) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 1 (فروردین 1388) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 1 و 2 (آبان 1388) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 1 و 2 (آبان 1387) - تعداد مقالات موجود: 0 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 2 (آبان 1386) - تعداد مقالات موجود: 2 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 1 (فروردین 1385) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 1 و 2 (آبان 1385) - تعداد مقالات موجود: 6 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 2 (آبان 1384) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 1 (فروردین 1383) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 2 (آبان 1383) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 1 (فروردین 1382) - تعداد مقالات موجود: 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 2 (آبان 1382) - تعداد مقالات موجود: 4 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 1 (فروردین 1381) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 و 2 (آبان 1381 1381) - تعداد مقالات موجود: 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه انجمن آمار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of The Iranian Statistical Society

Designed & Developed by : Yektaweb